Danh bạ web

Báo Giác ngộ

Tiếng Việt giacngo.vn

Cơ quan ngôn luận của Hội Phật giáo Thành phố Hồ chí Minh. Các bài viết về Phật học, triết học. Tin tức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, tuổi trẻ, sức khỏe... Thư viện Phật pháp.