Danh bạ web

Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Tiếng Việt www.hcmut.edu.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh, thành lập năm 1957, đào tạo các ngành CNTT, hóa học, cơ khí, điện - điện tử, môi trường, địa chất - dầu khí... Thông tin các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, đào tạo quốc tế. Tin học bổng và tuyển sinh. Bản tin Bách Khoa.