Danh bạ web

Tư vấn du học Visco

Tiếng Việt visco.edu.vn (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Đức)

Giới thiệu thông tin học bổng, du học hè, hội thảo và hoạt động giáo dục trên thế giới. Chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cho du học sinh qua mạng. Hoạt động của du học sinh Việt Nam. Chuyên mục giải trí. Có phiên bản tiếng Đức, Anh và Nhật.