Danh bạ web

Thái Tuấn Fashion.com

Tiếng Việt www.thaituanfashion.com (Tiếng Anh)

Doanh nghiệp dệt cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang, chủ yếu là lụa tơ tằm và gấm. Hình ảnh các bộ sưu tập mang nhãn hiệu: Rosshi, Lencil, Mennis... Thông tin hệ thống phân phối.