Danh bạ web

VN-Zoom.com

Chia sẻ kiến thức và phần mềm máy tính

Tiếng Việt www.vn-zoom.com

Cộng đồng thảo luận, chia sẻ và hỏi đáp về kiến thức CNTT, kinh nghiệm tin học, phần mềm, phần cứng máy tính, tin học căn bản, mạng, internet, hệ điều hành, lập trình, game, thiết bị số...