Danh bạ web

Vietnam Tourism.com

Thông tin Du lịch Việt Nam

Tiếng Việt vietnamtourism.com (Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)

Trang tin giới thiệu về du lịch, đất nước con người, danh thắng, văn hóa của tổng cục du lịch Việt Nam. Danh sách các di sản thế giới tại Việt Nam và danh bạ khách sạn, các công ty du lịch, tour nội địa, địa điểm mua sắm, giải trí.