Danh bạ web

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Tiếng Việt thuathienhue.edu.vn

Giới thiệu tổng quan về các trường và đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn thủ tục hành chính. Thư viện bài giảng, tài liệu đào tạo. Tin tức ngành, lịch công tác của lãnh đạo Sở.