Danh bạ web

Sapharco.com

Công ty Dược Sài Gòn

Tiếng Việt www.sapharco.com

Giới thiệu về hoạt động sản xuất và kinh doanh phân phối thuốc của Công ty Dược Sài Gòn. Tra cứu danh mục thuốc. Thông tin về hệ thống nhà thuốc SPG Pharmacy và hướng dẫn đăng ký dành cho đại lý. Tin tức về các dự án đang đầu tư thực hiện và tin tuyển dụng.