Danh bạ web

YouTube.com

Mạng chia sẻ video

Tiếng Việt www.youtube.com

Kênh chia sẻ và tải lên video miễn phí của Google. Tiện ích hiển thị nội dung video đa dạng: đoạn phim, chương trình TV, video nhạc, clip tự quay... Tính năng tìm kiếm video theo tiêu đề và thẻ đánh dấu.