Danh bạ web

Career Builder.vn

Mạng việc làm và tuyển dụng

Tiếng Việt careerbuilder.vn (Tiếng Anh)

Cung cấp thông tin việc làm, tuyển dụng theo lĩnh vực ngành nghề và địa điểm, danh sách các việc làm vip, việc làm nổi bật. Hỗ trợ tạo hồ sơ trực tuyến. Giới thiệu thể lệ, cách thức tham gia chương trình CV hay.