Danh bạ web

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Tiếng Việt www.bentre.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chung về tỉnh, bộ máy hành chính, tin tức kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành. Chính sách ưu đãi đầu tư. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.