Danh bạ web

G-Office

Giải pháp văn phòng chia sẻ (en)

Tiếng Anh www.goffice.vn (Tiếng Việt)

Cho thuê văn phòng ảo, văn phòng hoàn hảo, hỗ trợ trang thiết bị, lễ tân/tiếp khách, sử dụng địa chỉ kinh doanh. Đăng ký sử dụng dịch vụ. Ứng dụng GSS, Goffice Self-service System, hỗ trợ quản trị văn phòng.