Danh bạ web

MediaFire.com

Lưu trữ dữ liệu trực tuyến (en)

Tiếng Anh mediafire.com

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, cho phép chia sẻ, lưu trữ dữ liệu trực tuyến dưới 200MB. Công cụ hỗ trợ MediaFire Express, Developers API. Gói tài khoản Professional, Business có tính phí. Hỗ trợ nâng cấp tài khoản.