Danh bạ web

Danh Khôi.com.vn

Giao dịch bất động sản

Tiếng Việt danhkhoi.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: tiếp thị, phân phối dự án bất động sản, sang nhượng quyền kinh doanh, tư vấn đầu tư, phát triển dự án, nhận kí gửi dự án, căn hộ, đất nền. Sàn giao dịch bất động sản trực tuyến.