Danh bạ web

Cây chùm ngây.com.vn

Nhà sản xuất

Tiếng Việt www.caychumngay.com.vn

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu cây chùm ngây và các sản phẩm từ cây chùm ngây: hạt giống - cây trồng, trái non, rễ, trà, bột dinh dưỡng... và các mặt hàng nông sản khác. Danh mục hình ảnh, bảng giá sản phẩm và chức năng đặt hàng trực tuyến. Thông tin mua hàng, thanh toán và vận chuyển.