Danh bạ web

Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài

Tiếng Việt cepece.edu.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc Cục Đào tạo với Nước ngoài, có nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, quản lý và đưa Chuyên gia giáo dục, Chuyên gia khoa học kỹ thuật, công dân Việt Nam đi học tập, làm việc ở nước ngoài. Thông tin học bổng, du học, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hỏi đáp.