Danh bạ web

Châm cứu Việt Nam.vn

Tiếng Việt www.chamcuuvietnam.vn (Tiếng Anh)

Thông tin tổng quan về bệnh viện, quá trình phát triển, cơ sở vật chất, thành tích - khen thưởng và hợp tác quan hệ quốc tế. Tin tức hoạt động của bệnh viện, nghiên cứu khoa học, các liệu pháp trị liệu, kiến thức châm cứu - bấm huyệt.