Danh bạ web

Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Tiếng Việt www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch. Các phòng ban trực thuộc, dự án phát triển nhà, sàn giao dịch BĐS. Báo giá vật liệu xây dựng. Mục hỏi đáp thủ tục xây dựng.