Danh bạ web

Marketing chiến lược.com

Trang thông tin chuyên đề

Tiếng Việt www.marketingchienluoc.com

Bản tin thị trường trong và ngoài nước xoay quanh các chủ đề về chiến lược Marketing. Các chuyên đề: kỹ năng Marketing, chiến lược Marketing, thương hiệu, truyền thông... với các bài viết hướng dẫn về Marketing. Giới thiệu một số trang web và tải về tài liệu Marketing.