Danh bạ web

Chíp Sáng.vn

Đầu tư kinh doanh sản phẩm công nghệ cao

Tiếng Việt chipsang.vn (Tiếng Anh)

Công ty đầu tư và kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm công nghệ cao. Lĩnh vực hoạt động: tiết kiệm năng lượng, công nghệ thông tin - truyền thông, thanh toán đa dịch vụ, vườn ươm công nghệ cao.