Danh bạ web

Vietnam Airlines.com

Hàng không quốc gia Việt Nam

Tiếng Việt vietnamairlines.com (Tiếng Anh)

Cung cấp thông tin lịch bay, trước - trên chuyến bay, khách hàng thường xuyên, khuyến mại. Chức năng mua vé trực tuyến, làm thủ tục trực tuyến. Mục hỏi đáp giải đáp thông tin liên quan đến chuyến bay và các chương trình của tổng công ty.