Danh bạ web

Viglacera.com.vn

Sản xuất vật liệu xây dựng

Tiếng Việt www.viglacera.com.vn

Sản xuất và kinh doanh kính xây dựng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, vật liệu chịu lửa, gạch ngói, nhà ở xã hội. Giới thiệu đơn vị thành viên, dịch vụ hợp tác nghiên cứu, đào tạo nghề. Mạng lưới phân phối sản phẩm.