Danh bạ web

Chùa Hoằng Pháp

Tiếng Việt www.chuahoangphap.com.vn

Giới thiệu tổng quan về chùa: lịch sử phát triển, tiểu sử tổ sư và thầy trụ trì. Thư viện hình ảnh, kinh sách, pháp âm - pháp thoại. Thông tin về chương tình Ánh Sáng Phật Pháp và Khóa tu Phật thất. Radio Online sắc màu phật pháp.