Danh bạ web

Học đàn.com

Dạy đàn qua video

Tiếng Việt hocdan.com

Chương trình dạy đàn ghita đệm hát, ghita điện, cổ điển theo nhiều phong cách và các nhạc cụ khác qua video. Giới thiệu giảng viên, chương trình học. Chuyên mục tư liệu âm thanh, video, lời bài hát. Cuộc thi đệm hát của thành viên.