Danh bạ web

Cleverlearn Việt Nam.vn

Trung tâm Anh ngữ

Tiếng Việt cleverlearnvietnam.vn (Tiếng Anh)

Thông tin chung về trung tâm Cleverlearn tại Hà Nội, trang thiết bị và phương pháp đào tạo. Giới thiệu các khóa học Anh văn dành cho mọi lứa tuổi, tiếng Anh học thuật, luyện thi quốc tế. Lịch khai giảng và thư viện hình ảnh hoạt động.