Danh bạ web

Vàng bạc Đá quý PNJ

Tiếng Việt pnj.com.vn (Tiếng Anh)

Lĩnh vực hoạt động: kiểm định kim cương và đá quý; sản xuất, kinh doanh trang sức. Danh mục sản phẩm trang sức vàng, kim cương, bạc, đồng hồ cao cấp. Báo cáo tài chính, tình hình quản trị, thông tin cổ đông cần biết. Chức năng mua hàng online.