Danh bạ web

Sàn giao dịch ECM

Tiếng Việt www.ecm.vn

Cung cấp những dịch vụ phục vụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, bao gồm : dịch vụ B2B, dịch vụ tạo Web chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, dịch vụ Thư điện tử với tên miền riêng của công ty..