Danh bạ web

Sân cỏ nhân tạo.com.vn

Nhà cung cấp

Tiếng Việt www.sanconhantao.com.vn

Thi công, quản lý sân cỏ nhân tạo, quảng cáo tại sân bóng, tổ chức giải đấu. Cung cấp cỏ nhân tạo, hạt cao su, lưới chắn bóng, hệ thống chiếu sáng, giày thi đấu. Hướng dẫn bảo trì cỏ nhân tạo. Dự án đã thực hiện.