Danh bạ web

Web kế toán.vn

Tiếng Việt webketoan.vn

Tổng hợp tin tức và các bài viết chuyên đề về kế toán, kiểm toán và tài chính. Thông tin chuyên ngành về quản trị doanh nghiệp, ngân hàng và đầu tư. Hệ thống văn bản - thủ tục hành chính.