Danh bạ web

Vietcombank.com.vn

Tiếng Việt vietcombank.com.vn (Tiếng Anh)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Thông tin các nghiệp vụ ngân hàng, các hình thức dịch vụ cho các cá nhân - doanh nghiệp. Cung cấp các tiện ích trực tuyến như internet banking, sms banking, VCB-etour, tra cứu tỷ giá ngoại tệ, lãi suất tiền gửi.