Danh bạ web

VCCI.com.vn

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam

Tiếng Việt vcci.com.vn (Tiếng Anh)

Cơ quan hỗ trợ sự phát triển và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ với các nước trên thế giới, cấp chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.