Danh bạ web

Tumblr.com

Mạng tiểu blog (en)

Tiếng Anh www.tumblr.com (Tiếng Việt)

Dịch vụ trực tuyến kết hợp giữa tiểu blog và mạng xã hội. Hỗ trợ người sử dụng đăng tải các nội dung hình ảnh, đoạn phim, blog ngắn, liên kết...