Danh bạ web

SJC.com.vn

Vàng bạc Đá quý Sài gòn

Tiếng Việt sjc.com.vn (Tiếng Anh)

Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ kiểm soát giá và chống đầu cơ vàng bạc. Bản tin thị trường vàng và tình hình hoạt động của công ty, danh mục và giá vàng SJC và vàng nữ trang. Danh sách mạng lưới đại lý SJC.