Danh bạ web

Red Cross

Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

Tiếng Việt redcross.org.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan về tổ chức, hoạt động, chương trình, dự án của hội. Tổng hợp tin tức về các chương trình hoạt động nhân đạo; bản tin chính trị - xã hội, văn hóa - giải trí... Tra cứu dữ liệu về tình nguyện viên.