Danh bạ web

Trung tâm Tin học CenIT

Tiếng Việt www.cenit.vn

Trực thuộc Viễn thông Khánh Hòa. Dịch vụ: xây dựng phần mềm ứng dụng; đăng ký tên miền, hosting, server; thiết kế website; chứng thư số; cung cấp thiết bị tin học. Biểu mẫu, bảng giá tên miền. Hỗ trợ đăng ký tên miền trực tuyến.