Danh bạ web

Apple.com

Tập đoàn công nghệ (en)

Tiếng Anh www.apple.com

Tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ với dòng sản phẩm thiết bị điện tử đa phương tiện: điện thoại di động iPhone, máy tính bảng iPad, laptop MacBook… Thông tin, bảng giá sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật.