Danh bạ web

Marry.vn

Cộng đồng cưới tại Việt nam

Tiếng Việt marry.vn

Danh bạ thông tin các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà hàng, trang phục, chụp ảnh quay phim... Thông tin chương trình khuyến mãi, thư viện ảnh - album cưới của bạn đọc. Chuyên mục ý tưởng ngày cưới, bài viết chia sẻ kinh nghiệm và góc tư vấn, lên kế hoạch mùa cưới.