Danh bạ web

Đà Nẵng Tourism

Tiếng Việt www.danangtourism.gov.vn (Tiếng Anh)

Trang về du lịch Đà nẵng. Giới thiệu các thắng cảnh, khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, địa điểm giải trí nổi bật ở Đà nẵng. Tư vấn thủ tục cấp phép kinh doanh du lịch. Bản đồ địa điểm du lịch. Chức năng tải tạp chí Cẩm nang du lịch Đà nẵng.