Danh bạ web

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội)

Tiếng Việt hus.vnu.edu.vn

Trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên đào tạo đại học các ngành Toán - cơ - tin, Vật lý, Hóa, Sinh, Địa chất, Khí tượng - thủy văn - hải dương học, Môi trường... Thông tin dành cho học sinh - sinh viên, hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu.