Danh bạ web

Viettel Telecom.vn

Tổng công ty Viễn thông quân đội

Tiếng Việt www.vietteltelecom.vn

Trực thuộc Tập đoàn Viettel. Cung cấp dịch vụ di động, internet không dây D-com 3G, ADSL, mạng cố định NextTV, VoIP 178. Tiện ích trực tuyến và danh mục sản phẩm điện thoại - thiết bị.