Danh bạ web

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Tiếng Việt cantho.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ. Chuyên mục dành cho Công dân, doanh nghiệp, du khách. Tin tức, sự kiện nổi bật.