Danh bạ web

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Tiếng Việt www.camau.gov.vn

Giới thiệu về định hướng phát triển, tình hình kinh tế, xã hội, tiềm năng của tỉnh Cà mau. Tin tức, sự kiện của tỉnh. Các chuyên đề qua các năm, chuyên đề Biển - đảo Việt Nam. Thông tin thương mại và đầu tư của tỉnh Cà Mau.