Danh bạ web

Amazon.com

Trang mua sắm trực tuyến (en)

Tiếng Anh www.amazon.com

Trang mua sắm trực tuyến các sản phẩm từ Mỹ: đồ điện tử, sách, đĩa nhạc, quần áo thời trang, phần mềm, đồ chơi cho trẻ em...