Danh bạ web

Đất Xanh.com.vn

Kinh doanh bất động sản

Tiếng Việt www.datxanh.com.vn (Tiếng Anh)

Sàn giao dịch, đầu tư, kinh doanh BĐS, cơ sở hạ tầng, tài chính, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng. Các công ty thành viên, dự án thi công. Bản tin thị trường bất động sản, tài chính, kinh tế, cổ phiếu DXG.