Danh bạ web

Bảo tàng Dân tộc học

Tiếng Việt www.vme.org.vn/vietnam/index.asp (Tiếng Pháp)

Giới thiệu bảo tàng, các hoạt động nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm đã phát hành. Thông tin các sự kiện nội bộ, chương trình hội viên. Gian hàng quà lưu niệm.