Danh bạ web

Địa ốc ACB.vn

Đại lý bất động sản

Tiếng Việt diaocacb.vn

Trực thuộc Công ty Cổ Phần Địa Ốc ACB (ACBR). Kinh doanh, quảng cáo, môi giới, định giá bất động sản. Tư vấn cho vay. Thủ tục nhà đất. Hệ thống sàn giao dịch. Danh sách dự án, doanh nghiệp.