Danh bạ web

Vdict.com

Từ điển trực tuyến

Tiếng Việt vdict.com

Công cụ dịch thuật đoạn văn và tra từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ. Thông tin hướng dẫn sử dụng và giới thiệu về các tính năng của công cụ. Tham gia cộng đồng Vdict.