Danh bạ web

Ashui.com

Tạp chí Quy hoạch Đô thị

Tiếng Việt ashui.com (Tiếng Anh)

Tạp chí chuyên về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Các chuyên mục: Tin tức, kiến trúc, quy hoạch đô thị, bất động sản, nội - ngoại thất, năng lượng, môi trường, vật liệu, thiết bị, công nghệ.