Danh bạ web

CFYC Việt Nam

Trung tâm thể dục thể hình và thẩm mỹ

Tiếng Việt www.cfyc.com.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chung, nội dung các khóa học Yoga và thể hình. Thông tin lịch học và tin bài về dinh dưỡng - sức khỏe.