Danh bạ web

HD Việt Nam.com

Diễn đàn công nghệ HD

Tiếng Việt www.hdvietnam.com

Cập nhật các tin tức công nghệ trong và ngoài nước: phát hình, thu hình, công nghệ 3D, âm thanh, HD Player, phòng nghe nhìn, laptop, phần mềm ứng dụng, phim ảnh... Diễn đàn chia sẻ phim chất lượng HD, kinh nghiệm sử dụng thiết bị HD, kỹ thuật HD cơ bản, giao lưu sở thích về phim ảnh.